RadarSat 2

PEYKİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Peykin təsviri: Yüksək ayırdetməli fəaliyyət yönümlü SAR peyki
Peykin əsas missiyası: İstənilən hava şəraitində dəniz və qurunun müşahidəsi
Alət növüSintetik Aperturalı Radar (C diapazonu)
Təkrar keçid müddəti: 24 gün
Ayırdetmə qrupu: 1 m – 100 m (əməliyyat rejimindən asılı olaraq)
Çəkiliş zolağının eni: 18 km – 500 km (əməliyyat rejimindən asılı olaraq)
Polyarizasiya: tək, ikili və ya dördlü
Buraxılış tarixi: 14 dekabr 2007-ci il
Hündürlük: 798 km
Baxış istiqamətimüntəzəm sağ və sol baxış
Sensor xüsusiyyətləri: C diapazonunda dalğa uzunluğu 56 mm, tezlik 5.4 GHz