Pleiades 1A/1B

PLEIADES 1A / 1B PEYKLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Peykin növü: Yüksək ayırdetməli Yerin səthinin məsafədən müşahidə peyki
Hazırkı statusu: 
fəaliyyətdə
İstehsalçı: 
Airbus Defence and Space
Raket daşıyıcısı: 
Soyuz STA
Buraxılış tarixi: 16 Dekabr 2011/ 02 Dekabr 2012
Buraxılış yeri: Qviana Kosmik Mərkəzi, Fransız Qvianası
Fəaliyyət müddəti: ~ 5 il

TEXNİKİ XARAKTERİSTİKALARI:

Ayırdetmə: 0.5m  ağ-qara /0.5m rəgli / 2m multispektral
Rəng diapozonu: 
4 bənd (qırmızı, göy,yaşıl, yaxın infraqırmızı)
Çəkiliş səhnəsi: Min. 100X100km, Max.100X200km
Hündürlük: 694 km
Eyni nöqtəni çəkmə qabiliyyəti: 
2 gün (45°)