Sosial məsuliyyət

Biz kosmik sahədə elmi-intellektual potensialın inkişaf etdirilməsi məqsədilə peşə biliklərinin artırılmasına və insan ehtiyatlarının təkmilləşməsinə xüsusi diqqət ayırırıq. O səbəbdən,  həm öz məşğulluq siyasətimizdə, həm də peyklərimizin tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsində  gənc insanların gələcək tələblərinə əsaslanaraq intellektual inkişaf yolunu tuturuq.

Biz daima inkişafda edən, nəticəyə yönəlik və gələcək inkişaf və yenilikçi nailiyyətlərə hədəflənmiş müxtəlif layihələri reallaşdıran təşkilat olaraq nəinki kosmis sahə barədə məlumatlılığın və sahəyə marağın artırılması, həmçinin, ölkədə innovasiya və kosmik texnologiyaların inkişafının təbliği və gücləndirilməsinə dair sosial məsuliyyət daşıyırıq.